proizvodi za ljepotu

Prirodna kozmetika

Obrazložena definicija prirodne kozmetike Poznato je da je upotreba biljaka ili prirodnih derivata u pripremi proizvoda namijenjenih za lokalnu primjenu stoljećima pratila ljudsku civilizaciju. Naposljetku, biljni svijet predstavlja neiscrpan izvor sirovina koji, transformirajući se s odgovarajućim procesima, pronalazi različite primjene u dermo-kozmetičkom polju, i kao funkcionalne tvari i kao pomoćne tvari ili nosače. U posl

Prirodna kozmetika - prednosti i nedostaci

«Uvod u prirodnu kozmetiku Drugi kritični aspekt u formulaciji proizvoda s prirodnim karakteristikama je učinak "sapuna" , česta pojava kod primjene "prirodnih" emulzija, što je nepogodnost koja bi se lako mogla izbjeći upotrebom malih količina dimetikona (silikonske molekule). Što s